Complex Begeleide Huisvesting

In samenwerking met verschillende woningcorporaties heeft de stichting woningen ingericht. Deze woningen bevinden zich in verschillende woonwijken van Utrecht.

De deelnemers zijn schoolgaande of studerende jongeren tussen de 18 en 21 jaar. De begeleider is een student in de laatste jaren van zijn studie en is ouder dan de deelnemers. De begeleider fungeert als voorbeeld en begeleidt en ondersteunt de deelnemers in hun studieloopbaan. Het geheel wordt begeleid door de coördinator van de stichting. Dankzij diverse activiteiten, zoals vrijwilligerswerk, excursies, groepsopdrachten, sportactiviteiten en ontspanningsavonden met schoolvrienden ontwikkelen de jongeren zich ook op persoonlijk vlak.

De deelnemende jongeren bevinden zich in een belangrijke fase van hun onderwijsloopbaan, namelijk de overgang naar of het voortzetten van het middelbaar/hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Het nut van dit project is voor allochtone meisjes groot. Het uitvalpercentage in het voortgezet onderwijs is bij allochtone meisjes namelijk zeer hoog, wat automatisch invloed heeft op de instroom in HBO- en WO-opleidingen. Veelal worden zij belemmerd in hun ontwikkeling door hun omgeving. Door deze negatieve aspecten is deze groep dan ook onvoldoende vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt of heeft überhaupt geen kansen om werk te vinden.

De doelstellingen van dit project zijn als volgt:

• De begeleiding van deelnemers m.b.t. hun educatieproces;

• Het stimuleren van de deelnemers in het met goed resultaat voltooien van hun studie;

• De deelnemers begeleiden naar zelfstandigheid;

• Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de deelnemers