Het centrum voor studiebegeleiding

is gespecialiseerd in het geven van steunlessen en extra begeleiding aan jongeren.
alt

Het centrum voor studiebegeleiding

Het centrum voor studiebegeleiding geeft niet alleen huiswerkbegeleiding, maar laat jongeren en hun ouders ook kennis maken met voorbeeldfiguren. Jongeren ontwikkelen niet alleen hun leergierigheid en het nemen van initiatief, maar ook ontwikkelen ze hun zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel, communicatieve, sociale en academische vaardigheden. Door gerichte en intensieve huiswerk- en studiebegeleiding maken jongeren een grotere kans om een goede onderwijscarrière op te bouwen. De jongeren komen allemaal van verschillende scholen uit Utrecht, hierdoor bouwen ze een breed sociaal netwerk op, waar ze o.a. hun zienswijze en ervaringen kunnen uitwisselen. Naast huiswerk en studie biedt Stichting SECU hen ontspanningsactiviteiten en excursies. Dit draagt allemaal bij aan de ontwikkeling van de jongeren.

Secu Online …     img
alt

Mentoring

Naast de studiebegeleiding krijgen enkele leerlingen een intensieve en persoonlijke begeleiding. Deze vorm van begeleiding kan de leerlingen motiveren om door te gaan met school en uiteindelijk toch een diploma te behalen. Door de persoonlijke begeleiding is het ook mogelijk om de ouders beter te betrekken bij de schoolprestaties van de leerling. Door daarnaast regelmatig te overleggen met de school wordt er gewerkt aan een goede relatie tussen de leerling zelf en de school. Door deze aanpak worden eventuele knelpunten vroegtijdig ontdekt.

Secu Online …     img
alt

Studie- en huiswerkbegeleiding

De leerlingen worden begeleid bij hun huiswerk. De leerlingen komen op de vastgestelde tijdstippen om geholpen te worden met hun huiswerk wanneer ze vragen hebben. Daarnaast wordt per leerling gekeken in welke vaardigheden hij of zij extra getraind kan worden. Deze extra bijlessen worden gegeven als de leerlingen hun reguliere huiswerk af hebben.

Secu Online…     img
alt

Privé-lessen

Naast de andere studiebegeleidingactiviteiten bestaat er de mogelijkheid voor leerlingen om via het centrum privé-lessen te krijgen. Hierbij gaat het om ondersteuning van de leerling in een specifiek vak. Het educatiecentrum koppelt hierbij een vrijwilliger aan de leerling.

Secu Online …     img
alt

Ouderparticipatie

Stichting SECU houdt themabijeenkomsten waarin onderwerpen worden behandeld die ondersteuning kunnen bieden aan de ouders bij de begeleiding van hun kinderen in het onderwijs. Deze avonden hebben een informatief karakter. Tot de behandelde onderwerpen behoren onder meer ‘Het onderwijssysteem in Nederland’ en ‘Hoe motiveer ik mijn kind?’ Deze bijeenkomsten zijn gericht op de ouders en worden gegeven door deskundigen.

Secu Online …     img


Copyright © 2013 Tekin66Design. Alle rechten voorbehouden..