Cursussen opvoedingsondersteuning

Secu Online Activiteiten

Deze bijeenkomsten worden per kwartaal meestal in de vorm van een cursus aangeboden aan ouders. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden . Voorbeelden van thema's die aan bod komen zijn: belonen en straffen, leesbevordering, faalangst en zelfvertrouwen en pubertijd.

Voorlichtingsavonden

Dit zijn eenmalige avonden waarop een deskundige wordt uitgenodigd om voorlichting te geven over een actueel onderwerp aan ouders van schoolgaande kinderen.

Themabijeenkomsten

De maatschappelijke en politieke participatie van migranten en andere burgers is een belangrijke voorwaarde voor het effectief functioneren van een multiculturele samenleving. Daarom ontwikkelt Stichting SECU methoden en projecten waarmee aan die participatie inhoud en vorm wordt gegeven. Bovendien werkt Stichting SECU nauw samen met maatschappelijke (zelf)organisaties en (lokale) overheden.
Stichting SECU richt zich niet alleen op de zogenaamde 'nadenkende burger' die zich kritisch betrokken voelt bij het wel en wee van onze samenleving en probeert daarnaast ook andere burgers te bewegen om nadenkende burgers te zijn. Het merendeel van de debatten richt zich op verschillende allochtone groepen in relatie tot autochtonen. De problemen worden vanuit een breder perspectief bekeken en bediscussieerd. Ook taboes die er binnen de allochtone gemeenschap zijn, brengt Stichting SECU aan de orde. Stichting SECU gelooft dat de gemeenschappen veel effectiever van binnenuit kunnen worden vernieuwd, dan dat dit van buitenaf afgedwongen zou moeten worden.
Stichting SECU organiseert gemiddeld één debat per maand naast de wekelijkse bijeenkomsten van hoogopgeleiden waar ook belangrijke thema's worden besproken.


Copyright © 2013 Tekin66Design. Alle rechten voorbehouden..